Start | O nas | Impressum | Kontakt | Pomoc | Mapa stron | Euro 2008
Kurs franka
Deutsch Français Italiano English Po polsku
Dziś     Jutro
Pogoda
Wiadomości:
SMI: 
Newsletter
Najnowsze informacje na twój e-mail
więcej info
Tu znajdziecie inne informacje o Szwajcarii
Swiss Club
Zobacz dlaczego warto wstąpić do naszego klubu
   więcej...
Gazetka online
Przeczytaj naszą gazetkę online. Warto na prawdę!
   więcej...
Najlepsze wina
Szwajcarskie wina są rzeczywiście doskonałe.
   więcej...
Thomas Minder ze swoją inicjatywą przeciwko oskubywaniu
      Państwo: demokracja
Inicjatywa Mindera
Biznesmen z Szafuzy Thomas Minder, członek parti SVP, od dłuższego czasu forsował inicjatywę społeczną przeciwko nadmiernym wynagrodzeniom władz spółek giełdowych ("gegen die Abzockerei" - przeciwko oskubywaniu). Od czasu kryzysu w 2007 r. gdy okazało się, że pomimo złych wyników finansowych różnych spółek giełdowych ich zarządy przyznawały sobie wysokie, nadmierne, nieuzasadnione ekonomicznie wynagrodzenia i nagrody. Thomas Minder, sam biznesmen średniej wielkości, postanowił walczyć z tego typu nieprawidłowościami. Do 28 lutego 2008 r. zebrał 118.583 podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Minder skupił się na 3 zasadniczych sprawach w tym temacie:
  1. przesadnych wynagrodzeniach zarządów
  2. uprawnieniu banków do głosowania przez swojego przedstawiciela używając akcji posiadanych przez inne osoby
  3. niezdolność beneficjentów polis ubezpieczeniowych i emerytalnych (właścicieli zdeponowanych akcji) do dysponowania nimi podczas głosowań
Celem inicjatywy było wprowadzenie zakazu wypłat odszkodowawczych przy odchodzeniu z zarządu i wypłat z góry za jakiś okres czasu dla członków zarządów firm notowanych na giełdzie, zakaz używania akcji zdeponowanych do głosowań przez osoby nie będące ich właścicielami, wprowadzenie przepisu by fundusze emerytalne musiały uczestniczyć na walnych zebraniach akcjinariuszy i głosować zgodnie z życzeniem ich członków, wprowadzenie zasady jednorocznej kadencyjności - obowiązku wyboru prezesa i poszczególnych członków zarządów poprzez akcjonariuszy oraz wprowadzenie możliwości zdalnego elektronicznego głosowania w ramach walnego zebrania akcjonariuszy.

By to osiągnąć inicjatorzy referendum proponowali ujęcie następujących zmian w konstytucji federalnej z dnia 18 kwietnia 1999 r.:

..."Art. 93 paragraph 3 (nowy)

(3) Celem ochrony gospodarki, własności prywatnej i akcjonariuszy, a także mając na uwadze zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwami, prawo postanawia, że szwajcarskie spółki akcyjne notowane na giełdzie w Szwajcarii i za granicą będą przestrzegać następujących reguł prawnych:
  • (a) Walne zebranie akcjonariuszy głosuje corocznie nad całkowitym wynagrodzeniem (wyrażonym w pieniądzu i w naturze) członków zarządu, rady nadzorczej i doradców. Zebranie to wybiera corocznie prezesa zarządu i poszczególnych członków zarządu oraz komisję wynagrodzeń, a także niezależnych przedstawicieli do głosowania. Fundusze emerytalne głosują w interesie ubezpieczonych i udostępniają informację jak głosowały. Akcjonariusze mogą głosować zdalnie elektronicznie, głosowanie poprzez pełnomocnika będącego członkiem organu wykonawczego przedsiębiorstwa bądź przedstawiciela depozytariusza jest zabronione.
  • (b) Osoby będące członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa nie otrzymują żadnej rekompensaty związanej z odejściem z zajmowanego stanowiska, żadnego wynagrodzenia płatnego z góry, żadnej premiina zakup lub sprzedaż majątku przedsiębiorstwa, nie mogą być doradcami ani pracownikami żadnego innego przedsiębiorstwa współzależnego. Zarząd nad przedsiębiorstwem nie może być przekazany osobie prawnej.
  • (c) Statuty regulują wysokość kredytów, pożyczek i premii rocznych organów przedsiębiorstwa, jak również planu udziałów w zyskach i podziale oraz liczbę pełnomocnictw poza przedsiębiorstwem, jak również czasokres trwania umowy o pracę członków kierownictwa przedsiębiorstwa.
  • (d) Naruszenie przepisów określonych literami a-c będzie karane ograniczeniem wolności do lat 3 i karą pieniężną w wysokości do 6 rocznych wynagrodzeń.
II

Przepisy przejściowe konstytucji ustala się w sposób następujący:

Art. 197 pkt 8 (nowy)

8. Przepisy przejściowe do art. 95 paragraf 3

Do czasu wejścia w życie niniejszych przepisów upoważnia się Radę Federalną do wprowadzenia w ciągu jednego roku przepisów wykonawczych po przyjęciu art. 95 punkt a przez społeczeństwo i stany
"...

Początku tej inicjatywy należy upatrywać w roku 2001 r. gdy upadła flagowa firma szwajcarska mająca olbrzymią renomę na świecie - SWISSAIR. Mimo bankructwa linii lotniczych Swissair ówczesny jej szef Mario Corti otrzymał wówczas wypłatę za pięć lat z góry. Natomiast wielu dostawców linii Swissair nie otrzymało żadnej zapłaty za dostarczone produkty i usługi. Wśród nich był właśnie Thomas Minder, wówczas dostawca produktów kosmetycznych dla Swissair.

Referendum w sprawie powyższej inicjatywy odbyło się 3 marca 2013 r. i zostało przyjęte we wszystkich kantonach z wynikiem ogólnokrajowym 67,9 %. To w historii trzeci najwyższy wynik inicjatyw społecznych poddanych pod ocenę społeczną w referendum. Wynik powyżej 70 % głosów za uzyskano w następujących kantonach: Jura - 77.1 %, Szafuza - 75.9 %, Neuchâtel - 71.9 %, Ticino - 70.7 %, Turgowia - 70.5 %, Berno - 70.3 %, Fryburg - 70.3 % i Zurych - 70.2 %. Najmniej głosów poparcia uzyskała ta inicjatywa w tzw. "leśnych kantonach" - Obwalden, Nidwalden, Zug oraz w Appenzell AR i Glarus.

Koszty zorganizowania inicjatywy przez jej zwolenników wyniosły ok. 200.000 franków, natomiast koszty poniesione przez przeciwników, do których zaliczała się również organizacja "economiesuisse" wyniosły 8 milionow franków. Mimo tak kosztownej kampanii przeciwko większość społeczeństwa zagłosowała "za". Argumenty "economiesuisse", że realizacja tej inicjatywy spowoduje "ucieczkę" wielkich firm ze Szwajcarii, co spowoduje zwiększenie bezrobocia, społeczeństwo odrzuciło. Tuż przed referendum okazało się, że odchodzący szef koncernu Novartis otrzymał na odchodne 72 miliony franków. To stało się przysłowiowym gwoździem do trumny dla przeciwników wprowadzenia zakazu "oskubywania".

REKLAMA
Pierwszy polski sklep internetowy w Szwajcarii
Zobacz także te strony:
  ::  genewa info  ::  praca.szwajcaria.net  :: szwajcarskiebanki.pl  ::  valais-wallis.pl  ::  stgallen.pl  ::  swisshotels.pl ::  
Copyright © 2001 - 2015 by 'szwajcaria.net'
Zarezerwuj domek
w Szwajcarii:
Reklama:

Zegarki na miarę

Zarezerwuj hotel w Szwajcarii:


Konto w szwajcarskim banku

Nauka w Szwajcarii
Reklama:
Strona Fundacji Lifeboat