Start | O nas | Impressum | Kontakt | Pomoc | Mapa stron | Euro 2008
Kurs franka
Deutsch Français Italiano English Po polsku
Dziś     Jutro
Pogoda
Wiadomości:
SMI: 
Newsletter
Najnowsze informacje na twój e-mail
szwajcarskie.info
Lista hoteli przez nas polecanych
Swiss Club
Zobacz dlaczego warto wstąpić do naszego klubu
   więcej...
Gazetka online
Przeczytaj naszą gazetkę online. Warto na prawdę!
   więcej...
Najlepsze wina
Szwajcarskie wina są rzeczywiście doskonałe.
   więcej...
Salon samochodowy w Genewie
      Gospodarka
Gospodarka narodowa Szwajcarii
Szwajcaria posiada pomyślną, stabilną nowoczesną gospodarkę rynkową o dochodzie narodowym brutto ok. 20 % wyższym niż najbogatszych krajów Unii Europejskiej.

Produkt narodowy brutto w 2007 r. wyniósł 521'101 milionów franków, w 2008r. 544'196 milionów, w roku 2009 535'282 milionów, wzrost dochodu narodowego: 6,2 % w 2007 r., 4,4 % w 2008 r., natomiast spadek-1,6 % w 2009 r., a siła nabywcza na głowę mieszkańca to 51 352 franków.

Największą część dochodu narodowego brutto wytwarza sektor usług - 66 %, następnie przemysł - 31 %.

Najważniejsze gałęzie przemysłu to: maszynowy, chemiczny, produkcja zegarków, tekstylny, wyroby precyzyjne.
Wskaźnik wzrostu produkcji przemysłowej wynosił 8,6 % w 2000 r. a 7,8 % w 2001 r.

Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw to 309 978 ogółem, które zatrudniają łącznie 3 479 397 pracowników. w roku 2007 powstało 11 837 nowych firm. Firmy zatrudniają przeciętnie 10,4 osoby.

Rolnictwo wytwarza tylko 2,8 % produktu narodowego, przy czym w rolnictwie jest zatrudnionych 3,8 % ogółu zatrudnionych. W przemyśle zatrudnionych jest 22,9 % zatrudnionych ogółem, natomiast w usługach pracuje ich 72,9 %. Wskaźnik bezrobocia waha się, nie przekracza jednak 4 % (3,9 % w 2009 r. z powodu kryzysu światowego).

Warto zwrócić uwagę na czas pracy w Szwajcarii. Jest on jednym z najdłuższych w Europie! I co najważniejsze: jest to wolą społeczeństwa!

Deficyt budżetowy sięga zaledwie 1 % PKB, natomiast dług publiczny to 47,2 % PKB (dane z roku 2006).

Wydatki na zdrowie sięgnęły 10,6 % PKB w 2007 r. w 1990 r. wynosiły dla porównania 8,1 % PKB. w roku 2007, 88 % mężczyzn i 85 % kobiet określało stan swojego zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. Niezdolność do pracy wynosiła średnio 9 dni w roku w przeliczeniu na jednego zatrudnionego.

Wydatki na edukację w 2007 r, wyniosły 5,2 % PKB. W zależności od kantonu obowiązkowe 9-letnie nauczanie obejmuje od 7100 do 8900 godzin całości nauki obowiązkowej. Liczba osób kończących wyższe studia wzrasta od 26,9 % w 2003 r. do 31,3 % w 2007 r.

W roku 2008 zatrudnionych ogółem w Szwajcarii było 4 500 000 osób, z czego 2 474 000 to mężczyźni, a 2 027 000 to kobiety. Z tej liczby 1 290 000 to cudzoziemcy. Dla porównania w roku 2000 zatrudnionych było ogółem 4 080 000 osób, z czego 2 301 000 to byli mężczyźni, a 1 779 000 kobiety. Cudzoziemcy stanowili 980 000 zatrudnionych. Bezrobocie systematycznie spada, jednakże rośnie wśród cudzoziemców zamieszkałych w Szwajcarii.

Wydatki socjalne państwa to 27,3 % PKB w 2007 r.

Na badania i rozwój przeznacza się 2.9 % PKB.

Szwajcaria eksportuje głównie: wyroby przemysłu maszynowego, chemicznego, metalowego, zegarki, płody rolne.

Eksport z każdym rokiem rośnie, podobnie zresztą jak i import. W ostatnich latach zanotowano powiększającą się nadwyżkę eksportu nad importem o blisko 9 % w roku 2008.
Kwotowo suma uzyskana z eksportu to 215 984 mln w 2008 r. a importu 197 520 mln franków. Najważniejsi partnerzy handlowi to Unia Europejska 66 %, a rozpatrując krajami to:
  1. Niemcy 33,3 % import, 19,7 % eksport,
  2. Włochy 11 % import, 8,7 % eksport,
  3. Francja 9,4 % import, 8,6 % eksport,
  4. USA 5,8 % import 9,6 % eksport,
  5. Wlk. Brytania 3,7 % import, 5,1 % eksport,
  6. Holandia 4,6 % import, 2,9 eksport,
  7. Austria 4 % import, 2,8 % eksport.
Polska jest ważnym partnerem, ale zajmuje dalsze miejsce. Niemniej stosunki gospodarcze polsko-szwajcarskie układają się coraz lepiej.

Jeszcze jedna interesująca statystyka: ogólny wskaźnik aktywności zawodowej utrzymuje się od kilku lat na poziomie 53 %, natomiast kobiet ok. 44,5 %.

Wielkość wynagrodzenia uzyskiwanego przez szwajcarskich pracowników prezentujemy na stronie dot. płac, natomiast obciążenia socjalne pracodawców na stronie "Płaca a pracodawca".

Problem zezwoleń na pracę w Szwajcarii przedstawiamy na stronie "Praca".

Telekomunikacja w Szwajcarii jest bardzo dobrze rozwinięta. Na 7,5 mln mieszkańców przypada 8,8 mln telefonów komórkowych i 3,8 mln telefonów stacjonarnych. W roku 2008 72 % Szwajcarów korzystało regularnie z internetu. Dostęp do Internetu szerokopasmowego ma aktualnie 2,5 miliona odbiorców. Warto dodać, że szybkość instalowanych łącz jest ogromna. Szwajcarska firma Cablecom przystępuje właśnie do uruchomienia dostępu do Internetu dla abonentów z szybkością 1,3 Gb/s.

Transalpejski tranzyt towarów to ważny element gospodarki, ale w przeciwieństwie do sąsiednich krajów, gdzie większość tranzytu odbywa się drogami, w Szwajcarii większość tranzytu odbywa się koleją: Nie sposób tu pominąć banków i firm ubezpieczeniowych. Banki działające w Szwajcarii zamknęły rok 2008 sumą bilansową 3 079 620 000 000 CHF, a firmy ubezpieczeniowe uzyskały dochody z polis w wysokości 119 362 000 000 CHF. W bankach pracowało 110 143 osób, a w firmach ubezpieczeniowych 39 001 (dane z roku 2008).

Branża turystyczna przyniosła Szwajcarii 15 605 000 000 CHF zysku.

Jeszcze jedna uwaga odnośnie rolnictwa. Powierzchnia lasów przeciwieństwie do innych krajów ciągle rośnie. Oto najnowsze dane:
REKLAMA
Pierwszy polski sklep internetowy w Szwajcarii
Zobacz także te strony:
  ::  genewa info  ::  praca.szwajcaria.net  :: szwajcarskiebanki.pl  ::  valais-wallis.pl  ::  stgallen.pl  ::  swisshotels.pl ::  
Copyright © 2001 - 2015 by 'szwajcaria.net'
Zarezerwuj domek
w Szwajcarii:
edom.pl Domy i apartamenty wakacyjne
Reklama:
Zegarki na miarę

Zarezerwuj hotel w Szwajcarii:


Konto w szwajcarskim banku

Nauka w Szwajcarii
Kolejka na Jungfrau
Sklep 3 Suisses
Kosmetyki Yves Rocher
Tu może być Twoja reklama
Reklama:
Strona Fundacji Lifeboat